Deutsche Sprache English version Nederlandse  
     
 

HANDELSVOORWAARDEN

   
 

Algemene Voorwaarden BK Cookware

ten behoeve van wederverkopers en handelaren.
Lees hier de consumenten verkoopwaarden

1.Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

Verkoper: BK Cookware bv.

Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Verkoper producten levert, dan wel met wie Verkoper een Overeenkomst aangaat of met wie Verkoper in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verkoper en Koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, almede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van Koper, in welke vorm dan ook.

Klik hier om de gehele tekst te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

BK Cookware BV | Rotterdamseweg 196 | 2628 AR Delft | P.O.Box 11 | 2600 AA Delft | The Netherlands
T: +31(0)15 7600 899 | F: +31(0)15 2023 070 | contact | www.bk.nl | www.gero.nl | sitemap